Zboží.cz upravuje minimální cenu prokliků pro rok 2024

Po třech letech dochází k úpravě výše základního ceníku na Zboží.cz. Nové minimální ceny za proklik (CPC) jsou k dispozici v přehledové tabulce. Tato změna nabude platnosti k 1. únoru 2024. Zboží.cz nadále zachovává jednoduchý formát CPC, který je založen na prodejní ceně nabídky.

Nově změněný ceník odpovídá hodnotám minimální ceny za proklik pro hlavní vánoční sezónu 2023

Zboží.cz - nový ceník od 1.2.2024

Zdroj: Seznam Nápověda