Ochrana osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas provozovateli webu (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“)
zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • název společnosti,
 • e-mail,
 • telefonní číslo.

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem
vyřízení vašeho dotazu nebo poptávky.
 Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu
pravděpodobného trvání vašeho zájmu (maximálně 5 let) nebo po dobu trvání spolupráce.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět,
a to například zasláním e-mailu na info@jakubskrbel.cz nebo dopisu na kontaktní údaje
provozovatele webu.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) a zákona
o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
  osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.