Jakub Skrbel

Jak rozdělit marketingový rozpočet? Paretovým pravidlem

Uvažovali jste někdy nad tím, jak rozdělit marketingový rozpočet? Vsadit vše jen na hlavní sezónu? Je zbytečné inzerovat mimo hlavní sezónu?

Dle mého názoru je vhodné inzerovat své produkty a služby i mimo hlavní sezónu. Mimo to, že z důvodu nižší konkurence jsou prokliky (PPC) levnější, tak si vás zákazník lépe zapamatuje. Nemusí být ještě v nákupní fázi, kdy řeší nákup (STDC od A. Kaushika), ale může si zapamatovat váš brand, designový jazyk produktu, firemní identitu, motto a mnoho dalších, často podprahových, vjemů.

Problém s rozdělením marketingového rozpočtu jsem řešil u jednoho velkého projektu, kdy jsme měl na starosti roční rozpočet pro sociální sítě. Cílem kampaní bylo generovat zisk (eshop+prodejny). Z analýzy historických dat vyplynulo, že zhruba 78 % všech zisků probíhá v hlavní sezóně. Z tohoto důvodu jsem rozpočet rozdělil dle Paretova pravidla.

Paretův princip nebo Paretovo pravidlo nebo též pravidlo 80/20 bylo formulováno na základě pozorování italského ekonoma Vilfreda Pareta. Podle Pareta pramení 80 % důsledků z 20 % příčin. Například 80 % zisku pochází jen z 20 % produktů. Příklady Paretova principu lze vysledovat v různých oblastech života a lidské činnosti (například ekonomice, kvalitě výroby, životní každodennosti aj.).

Zdroj

Díky tomuto rozdělení jsem si jednoduše dokázal všechny rozpočty z daného projektu rozdělit na 2 části - rozpočet na hlavní sezónu, rozpočet mimo hlavní sezónu. K tomuto účelu jsem si vytvořil přehlednou a interaktivní tabulku (obrázek níže). Dále jsem si nastavil další list, který mi hlídá měsíční útratu a všechny údaje dává do grafu (plán vs realita). Vše přehledně na jednom místě, jednoduchý reporting.

image