Jakub Skrbel

Facebook – Jak získat ověřenou stránku na Facebooku? Modrý štítek.

Facebook od podzimu 2019 nabízí již jen jednu možnost, jak získat ověření na Facebooku. Ověření, že váš profil nebo stránka je autentická, ověřená. Jak na to?

Modrý štítek ověření  se zobrazuje za oficiálním názvem vaši stránky nebo profilu. Dokazuje,  že jde o autentickou stránku dané veřejné osoby, mediální společnosti nebo značky.

Příklady stránek/profilů, kteří mají modrou značku: 

 • Alza.cz 
 • Jirka Král 
 • ODS - Občanská demokratická strana 

V minulosti se vyskytoval ještě šedý štítek, který znamenal ověření facebookové stránky. Tento štítek byl k 28.10.2019 zrušen.

 

Jaké jsou podmínky pro podání žádosti o štítek ověření?

Před podáním žádosti o tento modrý štítek probíhá interní kontrola profilu. Mimo dodržování smluvních podmínek Facebooku musí ...

 1. Autentický účet - váš účet musí reprezentovat skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo organizaci
 2. Jedinečný - pro jednoho člověka nebo firmu je možné ověřit pouze jeden účet, s výjimkou účtů s různými jazykovými mutacemi. Ověření není možné získat pro stránky s "obecným zájmem" (například stránka: "fanoušci fotbalu")
 3. Dokončené nastavení profilu - váš účet musí být aktivní, musí obsahovat životopisné údaje (bio), profilovou a úvodní fotku, alespoň jeden příspěvek
 4. Zajímavý - váš účet musí reprezentovat veřejně známou, často vyhledávanou osobu, firmu nebo organizaci.
 5. Aktivní dvoufaktorové ověření

Známost účtu je kontrolována na veřejné síti internetu. Placená propagace či jiná spolupráce s Facebookem nehraje v tomto rozhodování žádnou roli. V případě, že do formuláře budou nahrány nepřesné, zkreslující nebo naprosto lživé údaje, může dojít k zrušení celého účtu.

Jak lze požádat o modrý štítek?

Žádost můžete odeslat zde (odkaz).

Jaké dokumenty bude potřeba zaslat?

Profil nebo stránka osoby - naskenovaný identifikační dokument osoby. Může se jednat například o občanský průkaz, cestovní nebo diplomatický pas, řidičský průkaz a podobně.

Firemní stránka - naskenovaný dokument o založení firmy, nebo registraci k DPH a podobné úřední dokumenty.

Je vhodné přiložit i průvodní text - vysvětlit, proč zrovna vaše stránka by měla tento štítek získat, přiložit několik odkazů na veřejné zdroje.

Jak dlouho trvá prověření údajů?

Facebook rozhodne ve většině případů do 30 dnů. Po těchto 30 dnech můžete opětovně zažádat o přezkoumání. Opětovné odesílání formuláře neurychlí vyřízení žádosti.

Jaké jsou požadavky pro účty politiků?

Pro ověření stránek bezpečnostních složek, městských zastupitelstev, politiků a volených úředníků existuje několik dalších požadavků.

Zastupitelstvo města: 

 • musí obsahovat slovo "Zastupitelstvo", aby nedošlo k záměně s fyzickou lokalitou

Politik:  

 • Název stránky může obsahovat název úřadu nebo zkratu - například senátor, zástupce, poslanec, starosta
 • Název stránky nesmí obsahovat výrazy "parlament; vaší země" a podobné
 • Kategorie stránky musí být nastavena na "Politik"

Volený zástupce:

 • Název stránky musí obsahovat název úřadu nebo zkratku - například senátor, zástupce, poslanec, starosta ...
 • Kategorie stránky musí být nastavena na "Státní úředník"
 • V oddílu "Informace stránky" musí být jasně uvedeno, že se jedná o vládní stránku