Co je to ThruPlay? A proč na něj optimalizovat?

ThruPlay je optimalizace videoreklamní kampaně na Meta Ads (Facebook, Instagram, Messanger, Audience Network), která doručí reklamu lidem, kteří si video nejspíš pustí celé nebo z něj zhlédnout alespoň 15 sekund, pokud je video delší.

U kratších videí do 15 sekund se za splněný cíl se považuje zhlédnutí alespoň 97 %. Lidé se totiž na video často přestanou dívat před koncem (třeba při závěrečných titulcích nebo když začíná pomalu mizet obsah).

Jak se liší ThruPlay od zájmu o příspěvek? 

Dle metriky "Zájem o příspěvek" se počítá jako konverze mj. zhlédnutí alespoň 3 sekund z videa. Vzhledem k tomu, že video se často začíná přehrávat automaticky, je tato konverze velmi zkreslená. Ve srovnání s optimalizací na ThruPlay dojde k doměření koverze až při zhlédnutí 97 % videa (kratší videa) nebo alespoň 15 sekund. Z tohoto lze usoudit, že dovedená konverze může být kvalitnější

Metriky rozdělení zájmu o příspěvek

  • Sdílení příspěvku
  • Reakce na příspěvek
  • Uložení příspěvku
  • Komentář k příspěvku
  • To se mi líbí stránky
  • Interakce s příspěvkem
  • Přehrání 3 sekund videa
  • Zobrazení fotky
  • Kliknutí na odkaz