Automatické značkování v Skliku nyní lépe podporuje Google Analytics 4

Sklik nyní umožňuje využít v automatickém značkování utm_id, který se může hodit pro pravidelný import nákladů do Google Analytics 4. Spolu s tím umožňuje využít další 3 volitelné parametry.

Google Analytics 4 - Import nákladů

K čemu slouží ID kampaně?

Pomocí hodnoty z parametru utm_id může služba Google Analytics propojit návštěvnost z Skliku s importovanými údaji o nákladech. Ve výchozím nastavení je použita hodnota {campaignid}, která bude vkládat ID kampaně v Skliku, které je pro každou kampaň v účtu jedinečné.

UTM parametr Povinný Zapnutý Výchozí název
parametru
Výchozí
hodnota
Výsledná hodnota
v URL
Zdroj kampaně Ano Ano utm_source seznam „seznam“
Médium kampaně Ano Ano utm_medium {medium} „cpc“ nebo „cpt“
Název kampaně Ne Ano utm_campaign {campaign} Název kampaně
Obsah kampaně Ne Ano utm_content {adtitle} Titulek reklamy
Klíčové slovo Ne Ne utm_term {keyword} Klíčové slovo
ID kampaně Ne Ano utm_id {campaignid} ID kampaně dle Skliku
Volitelný parametr 1 Ne Ne
Volitelný parametr 2 Ne Ne
Volitelný parametr 3 Ne Ne

Zdroj: Seznam Nápověda