9 největších rozdílů mezi Sklik a Ads (AdWords)

1. Datum ukončení kampaně

Jedná se o časový interval, kdy se má kampaň zobrazovat. Datum pro začátek kampaní je stejný u obou systému - v tento den se reklamy budou zobrazovat. Rozdíl nastává při datu ukončení kampně. Google Ads v poslední zadaný termín ještě reklamu bude zobrazovat, zatímco Sklik již ne.

Pokud tedy chcete ukončit kampaň 31. 12. 2018, musíte nastavit údaje následovně:

Seznam Sklik: platnost do 1.1.2019
Google Ads: platnost do 31.12.2018

2. Volná (rozšířená) shoda

V Google Ads momentálně existují 4 typy shody - volná shoda, volná modifikovaná shoda, frázová shoda a přesná shoda. Seznam Sklik rozlišuje volnou shodu, frázovou shodu a přesnou shodu.

Ačkoliv Sklik názývá svou shodu s nejširším zásahem "volná", prakticky se jedná o modifikovanou volnou shodu z Google Ads.

Důležité je si tento fakt uvědomit ve chvíli, kdy plánujete exportovat kampaně z Skliku a vložit je do Google Ads. Může nastat velký rozdíl ve výkonnosti a zásahu. Pokud byste exportovali modifikovanou shodu druhým směrem (Ads -> Sklik), tak si Sklik dokáže jednoduše poradit s "+" před klíčovým slovem a tento operátor bude ignorovat.

3. Ochranné známky

Google razantně bojuje proti inzerci neoprávněných prodejců obchodních značek (např. iPhone, Xiaomi, Adidas,...). Nedovolí Vám inzerovat ochranné známky v textu reklamy, pokud nemáte svolení od vlastníka ochranné známky. Pokud máte oprávnění používat ochrannou známku a chcete tyto názvy uvádět v inzerci, je nutné obrátit se na podporu Google Ads a dodat jim veškeré dokumenty. Po kladném vyřízení Vám bude udělena výjimka.

Seznam Sklik tuto ochranu nenabízí, můžete uvádět značky produktů přímo v textu inzerce. Díky tomu můžete publikovat relevantnější reklamní kreace, následkem čehož může být lepší hodnocení kvality.

4. Popis podstránek

Oba inzertní systémy nabízejí rozšíření textových inzerátů o podstránky. Google Ads nabízí kromě nadpisu a odkazu i 2×35 znaků na popis stránky. Tento popis se může zobrazit spolu s daným rozšířením.

5. Blízké varianty shody

Reklamní systém Seznam Sklik přistupuje ke svým shodám (volná, frázová, přesná) poněkud přísněji, než systém od Google. Ads ve svém algoritmu počítá ještě i s "blízkou variantou" shod, což znamená, že si inzerent nemusí řešit rozdílnou diakritiku nebo množné číslo.

Blízké varianty jsou například [zdroj]:

  • výrazy s chybným pravopisem,
  • jednotné nebo množné číslo,
  • příbuzná slova (například podlaha a podlahový),
  • zkratky,
  • slova s rozdílnou diakritikou,
  • jiný slovosled se stejným významem (například [boty dětské] a [dětské boty]),
  • přidání nebo odstranění funkčních slov. Funkční slova jsou předložky (např. v nebo do), spojky (např. protoženebo ale), členy v angličtině (např. a nebo the) a další slova, která nemění smysl vyhledávacího dotazu. Například sousloví [boty pro děti] je blízká varianta sousloví [děti boty], kde chybí pouze funkční slovo „pro“.

TIP: Seznam oznámil, že odstraní citlivost na diakritiku u své frázové shody.

6. Minimální rozpočet kampaně

Google Ads při sdíleném rozpočtu nevyžaduje minimální rozpočet na reklamní kampaně. Seznam Sklik požaduje, aby na 1 kampaň bylo přiřazeno alespoň 30 Kč.

7. Více prostoru pro nadpis a popis

Google Ads v roce 2018 zavedl novinku, kdy nabízí inzerentům rozšířené inzeráty s 3. nadpisem a 2. popisem. Seznam Sklik tyto inzeráty umožní uložit, ale neplánuje jejich publikaci v takto velkém formátu.

TIP: Sklik umožňuje uložit 3 nadpisy a 2 popisky

8. Konverze

Oba porovnané systémy přistupují rozdílně k měření konverzí. Google Ads připisuje konverzi ke dni, kdy došlo ke kliknutí na reklamu (i zpětně), zatímco Seznam Sklik připisuje konverzi ke dni, kdy vznikla.

9. Bannery

Google Ads a Seznam Sklik používají rozdílné rozměry pro svou obsahovou síť. Nejčastěji používané rozměry jsou momentálně navzájem kompatibilní.

TIP: Přehled nejčastěji používaných rozměrů pro bannery